entry image

İnsan kaynakları kavramı, 19. yüzyılın başında ortaya çıkan ve şirketlerin elindeki en büyük kuvvet olan, çalışanlarının bilgi, denetim ve bunlardan yola çıkarak ortaya koyduğu performansı artırmaya yönelik çalışmaları kapsayan bir alandır. İngilizcede ‘human resources’, yani HR kısaltması ile ifade edilen insan kaynakları, işletmenin bir alt bilim dalıdır. İnsan kaynakları odaklı uygulamalardan yola çıkarak, şirketin daha güçlü bir çalışan yapısına sahip olması, insan kaynağını verimli ve etkili bir şekilde yöneterek markanın sağlayacağı değeri en üst noktaya taşıması adına, işe alım sürecinden performans yönetimine, akla gelebilecek tüm çalışmalar ise insan kaynakları yönetimi başlığı altında ele alınır. Human resources management, yani HRM kavramı, insan kaynakları yönetimini ifade eder. Son yıllarda bu kavrama muadilmiş gibi görünen insan sermayesi yönetimi yaklaşımı () da hayatımıza girdi. İki kavram da detaylarda farklılıklar gösterse de özünde işletmenin kaynakları arasında en önemlilerinden biri olarak iş gücünü görür ve bu kaynağa yapılacak yatırımın işletmenin etkinliğini ve verimliliğini artırmak konusundaki alınabilecek en doğru kararlardan biri olduğunu savunur.

İnsan kaynakları yönetimi hangi süreçleri kapsar?

İnsan kaynakları kavramı denildiğinde, öncelikli olarak akla gelen, bir şirket için ciddi öneme sahip belli yönetim ve faaliyet alanları gelmektedir. Bu alanları şu şekilde sıralayabiliriz:

İşe alım yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin en önemli işlevi, işe alım süreçlerini etkili ve doğru bir şekilde yönetebilmektir. Bir şirketin, faaliyetlerini doğru bir şekilde sürdürmesi, ürün ve hizmetlerini müşterilerine doğru bir şekilde aktarabilmesi adına çalışan yapısının gereken kalifikasyonlara sahip olması önemlidir. İnsan kaynakları yönetiminin en önemli görevi de, bir pozisyon için en ideal adayı işe almaktır. İşe alacağınız personelin yetkinlikleri, kurum organizasyonu içerisinde alacağı rol ve markaya sağlayacağı değer, İK departmanının doğru tercihleri ile belirlenmektedir.

Performans yönetimi

İnsan kaynakları, yalnızca işe alım sürecinde aktif bir alan değildir. Personelin işe alım sürecinin ardından, işle olan bağının takip edilmesi, iyileştirilmesi adına da performans yönetimi çalışmaları sağlanır. İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların şirkete duyduğu aidiyeti, bağı, memnuniyet oranını ölçmek, daha iyi bir noktaya taşımak adına çalışır. Ekip ruhu oluşturmak adına yapılabilecek çalışmaları analiz eder ve uygular.

Personel yönetimi

İnsan kaynakları yönetiminin diğer önemli bir çalışma alanı da, personel yönetimidir. Bu alan çalışanların özlük haklarının, maaşlarının, prim ödemelerinin, sigorta işlemlerinin, fazla mesai, izin gibi işlemlerinin takip edildiği ve yönetildiği alandır. Mevzuatlara uygunluk, işveren ve çalışanın talep ettiği standartlar arasında bir yönetim sağlama, insan kaynaklarının görevlerinden biridir.

İnsan kaynakları yönetiminde yazılım rolü nedir?

İnsan kaynakları yönetimi, yani HRM, işe alım sürecinden işe adaptasyon sürecine ve sonrasında, çalışanın şirketle olan tüm ilişkisine odaklanan, dolayısı ile bir şirket için hayati öneme sahip bir alandır. İnsan kaynakları yönetimi de, diğer birçok yönetimsel alanda olduğu gibi, son yıllarda yazılımsal çözümlerle birlikte daha etkili ve çözüm odaklı yönetim sağlanabilen alanlar içindedir. İnsan kaynakları yazılımları, işe alım süreçlerinden maaş ve bordrolama süreçlerine kadar tüm aşamalarda, kurumsal bir yönetim anlayışı için en ideal çözümdür. İnsan kaynakları yönetiminde, neden bir yazılım tercih etmelisiniz?

●   İK yazılımı, sunduğu yönetim çözümleri ile şirketiniz için zaman ve emek tasarrufu yaratır

●   Verilere dayalı analizlerle, analitik bir bakış açısı yakalamanızı sağlar

●   Yasal mevzuatlara uygunluğu ile, asla bir prosedür sorunu yaşamamanızı sağlar

●   Performans değerlendirme, izin takibi ve diğer hakların organizasyonunu kolaylaştırır

●   Yapay zeka gibi bakış açılarını kullanarak, şirketiniz için en iyi İK uygulamalarını ortaya koyar

#hrmnedir , #insankaynaklarıyönetimi , #hrmyazılımları , #hrmprogramları

background

ÖGE Bilişim Çözümleri ile
işinizi dönüştürün